โยคะกีฬาแห่งความสวยงามของรูปทรง

โยคะกีฬาแห่งความสวยงามของรูปทรง

ถ้าพูดถึงกีฬาที่สร้างความสวยงามทางสรีระของร่างกาย โยคะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน โยคะคือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากร่างกายของเราเท่านั้น ซึ่งการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาชนิดนี้สร้างความสมดุลให้ร่างกายได้อย่างดี รวมถึงสร้างสมาธิที่ดี สร้างจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสให้กับเราด้วย รูปร่างและรูปทรง การศึกษากีฬาโยคะโดยส่วนใหญ่คือการใช้ท่าทางให้สมดุลกับร่างกายและจิตใจ การสร้างสมาธิให้รู้สึกผ่อนคลายไปกับท่าทางที่เราปฎิบัติ ซึ่งการแสดงท่าทางแต่ละท่าก็จะช่วยลดแคลอรี่ในการดูแลร่างกายของเราได้อย่างดีทีเดียว รวมถึงการทำท่าทางต่าง ๆ ของโยคะก็มีความหมายที่ต่างกันไป และการปฏิบัติตามท่าทางต่าง ๆ ของโยคะก็สร้างความกระชับและออกกำลังได้ตามสัดส่วยของร่างกายด้วย จะเห็นว่าการเล่นโยคะขณะที่เราออกท่าทางแต่ละท่าทางจะใช้การทำอย่างช้า ๆ เช่นการยกยกขาขึ้นสูงก็จะยกขึ้นอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ เป็นไปส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเรื่องการตั้งสมาธิ ทำจิตให้แน่วแน่ ผ่อนคลายกับความกังวลพร้อมกับการยืดตัวโดยออกแรงเล็กน้อย เกร็งและคาไว้ในท่วงท่านั้น ๆ เห็นแบบนี้แต่ก็ถือเป็นการออกกำลังที่เรียกเหงื่อได้ดีทีเดียว การฝึกเล่นโยคะเป็นการเล่นที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็ก

Continue Reading