การแข่งขันกระโดดน้ำจากที่สูง ด้วยท่าที่สวยงาม

การแข่งขันกระโดดน้ำจากที่สูง ด้วยท่าที่สวยงาม

กีฬากระโดดน้ำเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความกล้าอยู่สักนิด เนื่องจากการกระโดดน้ำต้องกระโดดจากที่สูง และการกระโดดลงไปในน้ำจากที่สูงก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้เองหากไม่มีการฝึกฝนด้วยวิธีที่ถูกต้อง เพราะหากกระโดดลงไปมั่ว ๆ ก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว ความเป็นมาของการกระโดดน้ำ ในสมัยก่อนการแข่งขันกระโดดน้ำใช้วิธีการกระโดดจากบ่อซึ่งมีความลึกไม่มากนัก แต่ด้วยวิธีนี้ในสมัยนั้นเป็นที่ยากลำบากเป็นอย่างมากกับนักกีฬา เพราะขณะที่กระโดดลงไปในบ่อ ต้องเจอกับปัญหานกที่อาศัยกินปลาในน้ำ คอยมากวนขณะที่กระโดด และต้องเจอกับปัญหาขยะที่อยู่ใต้น้ำ เมื่อเวลามุดขึ้นจากน้ำก็จะมีขยะติดมาด้วย เป็นสิ่งที่ยากลำบากกับนักกีฬายิ่งนัก แต่ต่อมาค่อย ๆ มีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อย ๆ จนมาถึงยุคปัจจุบันจึงมาเป็นกระโดดที่เรียกว่าการกระโดดน้ำบนกระดานสปริงบอร์ดหรืออีกประเภทหนึ่งคือเรียกว่ากระโดดบนแพลตฟอร์มนั่นเอง สมัยนั้นการกระโดดน้ำยังไม่มีลีลาท่าทางในการกระโดด ท่าทางที่กระโดดคือการกระโดดน้ำธรรมดา แต่ต่อมามีการปรับใช้ลีลาท่าทางเข้ามาในการกระโดดจากนักกีฬาชาวอังกฤษเป็นชาติแรก ซึ่งเป็นท่าทางที่สวยงามขณะกระโดดลงมาจึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าชม จากนั้นมาการกระโดดน้ำจึงมีลีลาท่าทางที่สวยงามและมีความยากเพิ่มขึ้น และที่เพิ่มความยากขึ้นอีกคือการกระโดดที่เป็นแบบกระโดดคู่ คือการมีนักกีฬา 2 ท่านในการกระโดดพร้อมกันด้วยลีลาท่าทางที่สวยงาม ทำให้กีฬาการกระโดดน้ำเป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มมากขึ้น

Continue Reading
โยคะกีฬาแห่งความสวยงามของรูปทรง

โยคะกีฬาแห่งความสวยงามของรูปทรง

ถ้าพูดถึงกีฬาที่สร้างความสวยงามทางสรีระของร่างกาย โยคะต้องเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน โยคะคือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากร่างกายของเราเท่านั้น ซึ่งการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาชนิดนี้สร้างความสมดุลให้ร่างกายได้อย่างดี รวมถึงสร้างสมาธิที่ดี สร้างจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสให้กับเราด้วย รูปร่างและรูปทรง การศึกษากีฬาโยคะโดยส่วนใหญ่คือการใช้ท่าทางให้สมดุลกับร่างกายและจิตใจ การสร้างสมาธิให้รู้สึกผ่อนคลายไปกับท่าทางที่เราปฎิบัติ ซึ่งการแสดงท่าทางแต่ละท่าก็จะช่วยลดแคลอรี่ในการดูแลร่างกายของเราได้อย่างดีทีเดียว รวมถึงการทำท่าทางต่าง ๆ ของโยคะก็มีความหมายที่ต่างกันไป และการปฏิบัติตามท่าทางต่าง ๆ ของโยคะก็สร้างความกระชับและออกกำลังได้ตามสัดส่วยของร่างกายด้วย จะเห็นว่าการเล่นโยคะขณะที่เราออกท่าทางแต่ละท่าทางจะใช้การทำอย่างช้า ๆ เช่นการยกยกขาขึ้นสูงก็จะยกขึ้นอย่างช้า ๆ ค่อย ๆ เป็นไปส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเรื่องการตั้งสมาธิ ทำจิตให้แน่วแน่ ผ่อนคลายกับความกังวลพร้อมกับการยืดตัวโดยออกแรงเล็กน้อย เกร็งและคาไว้ในท่วงท่านั้น ๆ เห็นแบบนี้แต่ก็ถือเป็นการออกกำลังที่เรียกเหงื่อได้ดีทีเดียว การฝึกเล่นโยคะเป็นการเล่นที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ และสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็ก

Continue Reading