กว่าจะเป็นนักกีฬายิมนาสติก…ที่มีมากกว่าลีลาอันสวยงาม

กว่าจะเป็นนักกีฬายิมนาสติก…ที่มีมากกว่าลีลาอันสวยงาม

กีฬาทุกประเภท กว่าจะเล่นให้ชำนาญต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกีฬายิมนาสติก ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะมากที่สุดประเภทหนึ่ง ถ้าเลือกที่จะเล่นแล้วต้องทุ่มเทเป็นพิเศษ เพราะร่างกายที่แข็งแรง การฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญมาก ส่วนใหญ่จะเห็นการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่วัยเด็ก กว่าจะก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันจริงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร นอกจากนี้ตัวนักกีฬาจะต้องมีการฝึกความคล่องตัว ความว่องไวในการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย เพื่อให้ถึงความฝันอันสูงสุด นั่นก็คือ การได้เข้าร่วมในสนามแข่งขันประลองฝีมือกับเพื่อนนักกีฬา แล้วยังเป็นการพิสูจน์ความสามารถและขีดจำกัดของตัวเอง ไม่ว่าแพ้ หรือชนะก็สามารถนำข้อดี-ข้อเสียที่ได้จากสนามแข่งขันมาพัฒนาฝีมือได้ต่อไป

อุปกรณ์กีฬายิมนาสติก เพิ่มดีกรีให้กับความเป็นมือวางอันดับหนึ่ง

สำหรับอุปกรณ์ประกอบการเล่นกีฬายิมนาสติกมีหลากหลายประเภท เพื่อเป็นการเพิ่มดีกรีฝีมือในการเล่นของนักกีฬา ส่วนใหญ่ตัวนักกีฬาจะฝึกกับอุปกรณ์ทุกประเภทแต่จะเลือกประเภทที่ตัวเองมีความชำนาญมากที่สุดมาเสริมจุดเด่นและเพิ่มลีลาท่วงท่าต่าง ๆ  โดยอุปกรณ์จะแบ่งตามประเภทของกีฬายิมนาสติก ดังนี้

1.กีฬายิมนาสติกสากล นักกีฬามีทั้งชายและหญิง โดยแบ่งอุปกรณ์สำหรับนักกีฬาชาย คือ บาร์เดี่ยว (Horizontal bar), บาร์คู่ (Parallel bars), ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor exercise), ห่วง (Rings), ม้าหู (Pommel horse) และม้ากระโดด (Long horse) สำหรับนักกีฬาหญิง คือ บาร์ต่างระดับ (Uneven bers), คานทรงตัว (Balance bars), ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor exercise) และม้ากระโดด (Vaulting horse) ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสรีระที่แตกต่างกันของผู้ชายและผู้หญิง

2.กีฬายิมนาสติกลีลาประกอบดนตรีโดยนักกีฬาจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น โดยแสดงลีลาบนพื้นราบหรือ ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ เคลื่อนไหวโดยมีเสียงดนตรีประกอบ อุปกรณ์สำคัญในการเล่นคือ ลูกบอลหลากสี ห่วง ริบบิ้น ห่วงขนาดต่าง ๆ และเชือก เป็นต้น

ในส่วนของการแข่งขันมีทั้งแบบโชว์เดี่ยว แข่งขันประเภทคู่และการแข่งขันประเภททีม โดยมีกรรมการให้คะแนนตามความสวยงามของท่วงท่า ความแข็งแรงของนักกีฬา เป็นหลัก การฝึกซ้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการก้าวสู่มือวางอันดับหนึ่งของนักกีฬายิมนาสติกทุกประเภท และมีตัวช่วยดี ๆ อย่างอุปกรณ์ที่เพิ่มดีกรีความสามารถให้นักกีฬาอีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬายิมนาสติก

ประโยชน์ที่ได้จากการเลือกเล่นกีฬายิมนาสติกมีหลายด้าน นอกจากด้านร่างกายแล้ว ยังรวมถึงประโยชน์ทางด้านจิตใจ สติปัญญาและด้านสังคมอีกด้วย

– ด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง มีความคล่องแคล่วว่องไว รูปร่างทรวดทรงสมส่วน โดยเฉพาะสาว ๆ จะมีทรวดทรงสวยงาม

– ด้านจิตใจ การเล่นยิมนาสติกฝึกด้านความอดทน พยายาม มีความกล้าตัดสินใจภายใต้ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนที่ความรอบคอบมากขึ้น

– ด้านสติปัญญา สามารถพัฒนาความคิดด้านการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีสติและมีสมาธิ

– ด้านสังคม ทำให้มีกลุ่มเพื่อนและสังคมที่ดี รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน